Tzipi Livni’s podcast

Tzipi Livni’s podcast header image 1
November 28, 2018  

נאומה המלא של ראש האופוזיציה ציפי לבני בקונגרס נשים עושות שלום-הסרת חסמים לשלום במזרח התיכון

November 28, 2018
00:0000:00